Thông báo đăng ký học phần Học kỳ I – năm 2020 lớp liên thông Đại học Kinh tế TP.HCM

Ngày đăng 09/12/2019 |

Thông báo đăng ký học phần Học kỳ I – năm 2020 lớp liên thông Đại học Kinh tế TP.HCM

Thông báo đăng ký học phần Học kỳ I – năm 2020 lớp liên thông Đại học Kinh tế TP.HCM

1. Đối tượng đăng ký

     Sinh viên liên thông đại học ngành QTKD - khóa K2019 LTCĐ/Sonadezi4

2. Thời gian và hình thức đăng ký

    - Thời gian đăng ký và đóng phí: từ 07g30, ngày 16/12/2019 đến 16g30 ngày 27/12/2019;

    - Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để kiểm tra và đăng ký học phần phù hợp và xuất phiếu đăng ký tại website:  http://online.taichuc.ueh.edu.vn;

     - Đơn giá : 440.000đ/tín chỉ

* Địa điểm đóng học phí:

    - Trực tiếp tại các chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM

    - Thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại: https://payment.ueh.edu.vn

    - Chuyển khoản vào tài khoản:

      + Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

      + Số tài khoản: 0036 1000 0011 9009

      + Tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Gia Định - PGD Duy Tân

      + Nội dung: [Mã SV - Họ và tên thí sinh - Học phí đợt xx/20xx].

3. Lưu ý:

    Sinh viên phải hoàn tất học phí của các học phần đã đăng ký trước đó mới có thể đóng học phí và hoàn thành đăng ký các học phần như thông báo. Trường không giải quyết các trường hợp còn nợ học phí.

Nếu có thắc mắc về kết quả đăng ký học phần, sinh viên liên hệ trực tiếp:

  • Phòng Quản lý đào tạo Tại chức Trường Đại học Kinh tế TP.HCM qua số điện thoại 028.38231612
  • Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi qua số điện thoại 0251.3994008