Chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học

Ngày đăng 03/12/2019 |

Chương trình đào tạo Liên thông ngành QTKD và Kế toán

Chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Quản trị kinh doanh.

 

Chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Kế toán.