Tuyển sinh Liên thông Đại học Kinh tế TP.HCM - Năm 2020

Ngày đăng 14/11/2019 |

Tuyển sinh Liên thông Đại học Kinh tế TP.HCM - Năm 2020

THÔNG TIN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI

1. Đối tượng được đào tạo liên thông

Những thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề (gọi chung là Cao đẳng) thuộc hệ thống giáo dục quốc gia; có ngành đào tạo (hoặc chuyên ngành) phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

Trường hợp văn bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp hoặc văn bằng tốt nghiệp theo các chương trình liên kết quốc tế cấp cần bổ sung văn bản công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Các ngành và chuyên ngành tuyển sinh

- Ngành: Kế toán; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp.

- Ngành: Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị.

- Ngành: Ngôn ngữ Anh

3. Thời gian đào tạo và văn bằng tốt nghiệp

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

- Học vào các tối 2,4,6 hoặc 3,5,7. Lịch học sẽ được thông báo cụ thể khi nhập học.

- Sau khi kết thúc chương trình học, sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học với học vị CỬ NHÂN do Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) cấp.

*** Với văn bằng tốt nghiệp này, người học có cơ hội được tiếp tục học ở bậc cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ.

4. Phương thức tuyển sinh liên thông

Trường xét điểm trung bình toàn khóa bậc cao đẳng từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

*Lưu ý: Phương thức tuyến sinh là XÉT TUYỂN (KHÔNG THI TUYỂN).

5. Hồ sơ xét tuyển

- Hồ sơ xét tuyển theo mẫu của trường Đại học Kinh Tế TP.HCM được phát hành tại Trung Tâm Tin Học – Ngoại Ngữ của Trường Cao đẳng Công Nghệ & Quản Trị Sonadezi: Số 01, đường 6A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, Biên Hòa – Đồng Nai; thời gian từ 7h30 – 18h30. (Lệ phí: 120.000đ/hồ sơ).

*** Lưu ý: Tất cả các bản sao phải được sao y của nơi cấp hoặc chứng thực của UBND cấp quận/huyện, phường/xã hoặc phòng/ văn phòng công chứng.

Thông tin liên hệ

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Trường Cao đẳng Công Nghệ & Quản Trị Sonadezi

Số 01, đường 6A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa – Đồng Nai

Điện thoại: 0251 399 4008 

Email: ttsonadezi@gmail.com

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ