Sinh viên K12 Trường CĐ Sonadezi sẵn sàng thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp

Ngày đăng 07/01/2019 |

Từ ngày 07/01 – 13/04/2019, các bạn sinh viên K12 Trường Cao đẳng Sonadezi sẽ chính thức bước vào kỳ thực tập tốt nghiệp

 

Từ ngày 07/01 – 13/04/2019, các bạn sinh viên K12 Trường Cao đẳng Sonadezi sẽ chính thức bước vào kỳ thực tập tốt nghiệp.

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới. Chương trình thực tập của sinh viên là một giai đoạn chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi trường thực tiễn xã hội.

Sinh viên ngành Công nghệ May Trường Sonadezi bắt đầu thực tập tại doanh nghiệp

Mục tiêu của chương trình thực tập là tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội cọ xát với thực tế, gắn kết những lý thuyết đã học trong trường với môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế trong các doanh nghiệp. Mỗi chương trình thực tập đều nhằm rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy, ứng dụng kiến thức đã học và cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới dành cho công việc. Sinh viên có cơ hội nâng cao tác phong làm việc chuyên nghiệp qua quá trình học, rèn luyện kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong công việc, kỹ năng viết báo cáo, làm việc nhóm, xử lý công việc.

Sinh viên ngành Công nghệ Da giày thực tập tại doanh nghiệp

Đây chính là bước khởi đầu cho con đường nghề nghiệp của các bạn. Thông qua quá trình đầu tư đào tạo và huấn luyện sinh viên thực tập, các công ty có thể đánh giá và chọn lựa được những nhân viên tốt làm việc trong tương lai. Thực tế cho thấy, phần lớn các bạn sinh viên hoàn thành công việc thực tập tốt thường được mời làm việc tại công ty sau chương trình thực tập.

Ngành quản trị khách sạn

Sinh viên Sonadezi đi thực tập tại doanh nghiệp

Chúc các bạn sinh viên hoàn thành tốt kỳ thực tập tốt  nghiệp. Hy vọng kết thúc kỳ thực tập, các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp với tư cách là nhân viên chính thức công ty.

P. TS&CTSV