Thông báo khai giảng các ngành hệ chính quy buổi tối

Ngày đăng 21/06/2016 |

Thông báo khai giảng các ngành hệ chính quy buổi tối

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Sonadezi thông báo khai giảng các ngành Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh thương mại, Kế toán các hệ Liên thông  Trung cấp lên Cao đẳng, Cao đẳng chính quy và Văn bằng 2 vào thứ 3 ngày 28/06/2016 ( 18:30 tối)

Xem chi tiết tại đây