Thời khóa biểu lớp các lớp VLVH-VB2-LT

Ngày đăng 04/08/2014 |

Phòng HTQT&QHDN thông báo lịch học các môn mới đến các lớp

Phòng HTQT&QHDN thông báo lịch học các môn mới đến các lớp. Sinh viên bấm link bên dưới để tải về:

 1. Lớp VB2

 2. Lớp VLVH-LT