Cơ hội việc làm

Công ty TNHH KOTOP Vina tuyển dụng nhân viên ME (cải tiến sản xuất)
Công ty TNHH MUTO Việt Nam tuyển dụng nhân viên bảo trì
Công ty CP Taekwang Vina Industrial tuyển dụng nhân viên phát triển mẫu PATTER, PFC
Công ty Asia Garment Manufacturer VN tuyển dụng quản lý chuyền tập sự (OT) 2019
Công ty TNHH Việt Nam Wacoal tuyển dụng nhân viên quản lý, cắt may
Công ty TNHH Elite Long Thành tuyển dụng nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán, nhân viên phòng nhân sự, nhân viên kế ...
Công ty TNHH Giày Hân Xương Việt Nam tuyển dụng nhân viên May
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON tuyển dụng nhân viên tư vấn tín dụng
Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn Việt Nam tuyển dụng nhân viên kế toán, cán bộ dự bị, vào 100 lao động nữ phổ thông
Công ty CP TM DV Phong Vũ tuyển dụng nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên CNTT
Công ty TNHH DK Vina tuyển dụng nhân viên kinh doanh, nhân viên điện, cơ khí
Công ty TNHH Yulung Paint Manufacturing Việt Nam tuyển dụng nhân viên kinh doanh phụ trách kỹ thuật