Cơ hội việc làm

Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tuyển dụng
Công ty Asia Garment tuyển dụng Công nhân May
Công ty CP TP Holding Miền Nam tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai tuyển dụng QA Auditor, nhân viên IE
Ngân Hàng Đông Á - CN Đồng Nai tuyển dụng nhân viên quản lý tín dụng, nhân viên khách hàng cá nhân
Công ty Cổ phần Gas Việt Nhật tuyển dụng thực tập sinh kế toán
Công ty TNHH Saite Power Source Việt Nam tuyển dụng quản lý kho, nhân viên kế toán, trợ lý sản xuất, phiên dịch
Công ty GS Engineering and Construction tuyển dụng nhân viên "Construction Site Administration"
Công ty Bảo Hiểm Bưu Điện Đồng Nai tuyển dụng nhân viên dám định bồi thường, kế toán, nhân viên kinh doanh
Công ty TNHH MUTO Việt Nam tuyển dụng nhân viên văn phòng
Công ty TNHH H.A.V.A.S tuyển dụng kỹ thuật May, phiên dịch tiếng anh
Công ty CPCN Nhựa Phú Lâm tuyển dụng nhân viên kinh doanh, nhân viên thu mua, biên phiên dịch, nhân viên kỹ thuật