Cơ hội việc làm

Công ty CP hóa sinh Vàm Cỏ Đồng Nai
Công ty CP cắt may SoFa Hoa Sen tuyển dụng Kỹ thuật chuyền may
Công ty Asia Garment Manufacturer VN (KCN Amata) tuyển dụng
Công ty JR France tuyển nhân viên Kế toán
Công ty Tài chính CP Tín Việt thông báo tuyển dụng
Công ty TNHH Việt Nam Center Power Tech
Công ty VIVIAN SHUIM tuyển dụng nhân viên Thiết kế Website
Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình (Giày Thái Bình) tuyển dụng
Công ty Công nghệ Chang Shin (Việt Nam) tuyển dụng
Công ty TNHH Mercafe tuyển dụng
Công ty Hwa Seung Vina tuyển dụng
Công ty TNHH H.A.V.A.S Tuyển dụng Kỹ thuật May