Cuộc sống Sonadezi

Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, chào mừng "Tháng thanh niên" 2017, đồng thời ôn lại truyền thống 86 năm vẻ vang của Đoàn ...
Đoàn thanh niên trường Cao đẳng Sonadezi đã tiến hành bàn giao căn nhà tình thương trong chương trình “Vạn tấm lòng vàng ...
Đội công tác xã hội của Trường Cao đẳng Sonadezi hưởng ứng chương trình “Chuối nghĩa tình”.