Lịch khai giảng

KHAI GIẢNG MÔN TOEIC 4 VÀ NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Khai giảng lớp luyện thi toeic nội bộ (5/8/2018 và 6/8/2018)
Trong giai đoạn bùng nổ Công nghệ thông tin - Giao tiếp quốc tế thì việc trang bị hai công cụ đắt giá cho bản thân, bao ...
Lịch khai giảng tháng 6 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ Sonadezi
Thông báo khai giảng lớp luyện thi Tin học A đặc biệt ngày 01/08/2016
Thông báo lớp luyện thi Toeic đặc biệt ngày 27/06/2016
Thông báo khai giảng lớp Luyện thi TOEIC
Thông báo khai giảng các lớp Tin học trong tháng 06
Thông báo khai giảng các khóa học Ngoại ngữ trong tháng 06
Thông báo khai giảng lớp học tiếng Nhật ngày 22/06/2016
Khai giảng lớp tiếng Nhật ngày 11/05/2016
Khai giảng lớp tiếng Hoa vào Thứ 4 ngày 27/04/2016