Thông báo về việc nhận tiền hỗ trợ tết cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc

    Căn cứ Quyết định 4508/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ trong dịp tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và dự kiến đối tượng được hỗ trợ năm 2018.

 

    Căn cứ Công văn số 7440/STC-NSNN ngày 26/12/2017 về việc Cung cấp số liệu xây dựng phương án hỗ trợ Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Nhà trường thông báo đến Sinh viên về việc nhận tiền hỗ trợ tết cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc như sau:

 

- Đối tượng: theo danh sách đính kèm

- Thời gian: từ 12/02/2018 đến 02/03/2018 (trừ thời gian nghỉ tết)

- Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên

- Mức hỗ trợ: 600.000 đồng/SV

 

     Đề nghị các Khoa thông báo cho Sinh viên biết để thực hiện.

 

     Trân trọng.

 

Danh sách sinh viên được hỗ trợ

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 18
Tổng truy cập: 9362383