Thông báo về việc bố trí phòng nghỉ trưa cho Sinh viên

 

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc bố trí phòng nghỉ trưa cho Sinh viên, áp dụng từ ngày 22/8/2017 (Xem chi tiết thông báo đính kèm)

 

Thời gian hoạt động: Từ 11h30 đến 12h45
Địa điểm: Hội trường B và Phòng Thư viện.

 

 

Thông báo về việc bố trí phòng nghỉ trưa cho Sinh viên

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 13
Tổng truy cập: 8262379