Thông báo đánh giá môn học, Học kỳ 2 năm học 2016-2017

   Căn cứ Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2016 – 2017, thực hiện công tác tổ chức đánh giá môn học, Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017;

   Để công tác tổ chức đánh giá môn học đạt kết quả cao, Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học thông báo đến các Khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp cùng toàn thể Sinh viên Trường như sau:

- Hình thức đánh giá: Sinh viên thực hiện đánh giá môn học qua mạng trực tuyến tại các phòng máy, thư viện, tại nhà (máy tính, điện thoại có kết nối internet).

- Thời gian: Từ ngày 28/04/2017 đến ngày 15/05/2017.

- Đối tượng: toàn thể Sinh viên khóa 11, 12.

   Lưu ý: Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học sẽ trực Phòng máy 4 vào thứ Sáu ngày 12/05/2017 cho những Sinh viên chưa có điều kiện đánh giá được thực hiện đánh giá theo đúng quy định.

   Kính đề nghị Khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp nhắc nhở Sinh viên thực hiện đánh giá môn học nghiêm túc, đúng thời gian quy định và có biện pháp đảm bảo sỹ số lớp khi tham gia đánh giá nhằm thu thập dữ liệu được chính xác, đầy đủ.

 

   Trân trọng.

 

Link đánh giá môn học: http://sonadezi.edu.vn/danh-gia-mon-hoc.html

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 13
Tổng truy cập: 8262400