Trang chủ     Đăng ký nhận bản tin   Liên hệ   Sơ đồ   Diễn đàn
 
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Đào tạo
Khoa
Phòng Chức năng
Hợp tác QT - Quan hệ DN
Chương trình đào tạo dành cho Doanh nghiệp
Đảng - Đoàn - Hội
Tuyển sinh 2015
Sinh viên
Công khai thông tin cấp phát VBCC
Các nội dung công khai
Trung tâm THNN
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển dụng
Bản tin Nội bộ
Cơ sở vật chất
Cựu Sinh viên
Tin hoạt động
Văn bản điều lệ đoàn
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tổ chức đoàn
Từ điển
Nhập từ
Chọn từ điển
 

 Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Số lượt truy cập
3724568
 
Trang chủ » Đoàn thanh niên » Tổ chức đoàn » Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Lịch sử
Ngày thành lập: ngày 26 tháng 3 năm 1931.

Hoàn cảnh ra đời

Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931 tại Rạch Giá, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng để bàn về công tác thanh niên và đi đến quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách các vấn đề liên quan tới thanh niên (sau gọi là công tác Đoàn) trong các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở.

Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn.

Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Tên gọi qua các thời kỳ

- Từ 1931 – 1936

- Từ 1937 – 1939

- Từ 11/1939–1941           

- Từ 5/1941 – 1956

- Từ 25/10/1956 – 1970

- Từ 2/1970 - 11/1976

- Từ 12/1976 đến nay

: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương

: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đại hội Đoàn toàn Quốc lần thứ III từ ngày 22/03 đến ngày 25/03/1961 quyết định lấy ngày 26/03 hàng năm làm ngày thành lập đoàn

Cơ cấu tổ chức

Cơ quan lãnh đạo cao nhất là Đại hội Đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là Đại hội Đại biểu hoặc Đại hội Đoàn viên ở cấp đó. Giữa hai kỳ Đại hội cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban chấp hành cùng cấp bầu ra.

Hệ thống tổ chức của Đoàn được tổ chức từ Trung ương xuống cơ sở.

Cấp cơ sở gồm Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở

Cấp Huyện và tương đương

Cấp Tỉnh và tương đương

Cấp Trung ương

Các Bí thư Trung ương Đoàn hiện nay


Dương Văn An


- Bí thư thứ nhất TW Đoàn

- Bí thư thường trực TW Đoàn

- Bí Thư TW Đoàn

- Bí Thư TW Đoàn, CT.Hội Sinh viên Việt Nam

- Bí Thư TW Đoàn

- Bí Thư TW Đoàn

- Bí thư TW Đoàn

Nhiệm vụ và quyền hạn

Theo điều lệ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn là tổ chức của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

    Bản in  Về đầu trang

 Xem điểm thi