Trang chủ     Đăng ký nhận bản tin   Liên hệ   Sơ đồ   Diễn đàn
 
Giới thiệu
Tin tức - Thông báo
Đào tạo
Khoa
Phòng Chức năng
Hợp tác QT - Quan hệ DN
Chương trình đào tạo dành cho Doanh nghiệp
Đảng - Đoàn - Hội
Tuyển sinh 2015
Sinh viên
Công khai thông tin cấp phát VBCC
Các nội dung công khai
Trung tâm THNN
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển dụng
Bản tin Nội bộ
Cơ sở vật chất
Cựu Sinh viên
Từ điển
Nhập từ
Chọn từ điển
 

 Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Số lượt truy cập
3710992
 
Trang chủ » Khoa » Khoa công nghệ may » Đề cương bài giảng » Quản lý chất lượng ngành May

Quản lý chất lượng ngành May

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 1. Tên học phần? Quản Lý Chất Lượng ( Ngành May)
 2. Số đơn vị học trình : 3
 3. Trình độ: Sinh viên năm 1
 4. Phân bổ thời gian:

-         Lên lớp: 45 tiết

-         Thực tập phòng TN, thực hành

-         Khác

 1. Điều kiện tiên quyết: Đã học môn Quản Lý Doanh Nghiệp May
 2. Mục tiêu cuả học phần

Mục tiêu: Sau khi kết thúc môn học này, người học sẽ có những khả năng sau

·        Hiểu rõ về chất lượng, công tác quản lý chất lượng trong ngành may

·        Nắm bắt tiêu chuẩn chất lượng của Viện Dệt May Pháp: cơ sở tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn áo sơmi, quần tây,

·        Kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm may mặc: kiểm tra thiết kế, kiểm tra nguyên phụ liệu, kiểm  tra cắt, kiểm  tra trong chuyền may, kiểm tra thành phẩm sau ủi, kiểm tra và đánh giá cuối cùng

·        Xác định nguyên nhân và giải quyết các vấn để về chất lượng các công cụ thích ứng : brainstorming, phiếu kiểm tra, biểu  đồ pareto, 

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

 

Môn học gồm gồm có 7 bài, nội dung các bài được xây dựng và phát triển từ những khái niệm cơ bản , tổng quát của ngành quản lý chất lượng nói chung đến chuyên sâu về quản  lý chất ngành may nói riêng, tương thích với trình độ cao đẳng và sát với tình thực tế của doanh  nghiệp

 

 

 1. Nhiệm vụ cuả sinh viên:

-         Dự lớp: Tham gia phát biểu ý kiến

-         Bài tập: làm bài tập đầy đủ

-         Dụng cụ học tập

-         Khác

 1. Tài liệu học tập

 

Sách tham khảo:

v     Gestion de la qualité, Institut FrançaisTextile et Habillement

v     Quản Lý Chất Lượng Trang Phục, Nhà Xuất Bản Thống Kê, 6.2005

v     Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế

 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-         Dự lớp: đầy đủ, vắng mặt phải có lý do, có thái độ nghiêm túc trong học tập

-         Thảo luận: theo nhóm hoặc cả lớp cùng thảo luận

-         Thi cuối học kỳ: thi viết

-          

 1. Thang điểm: 10
 2. Nội dung chi tiết học phần

Bài 1: KHÁI QUÁT VỀ CHẤT LƯỢNG

 ( 5 tiết)

 

 

 

1.      Khái niệm về chất lượng, sản phẩm, khách hàng

 

2.      Tầm quan trọng của chất lượng

 

3.      Những cách hiểu sai lầm về chất lượng

 

4.       Sự hình thành  chất lượng sản phẩm và các yếu tố ảnh hưởng lên chất lượng sản phẩm trong ngành may

 

 

Bài 2 : QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (5 tiết)

 

1.      Khái niệm về quản lý chất lượng và vai trò của quản lý chất lượng

 

2.   Các phương pháp quản lý chất lượng

 

a. Kiểm tra chất lượng (inspection)

 

b. Đảm bảo chất lượng

 

c. Kiểm soát chất lượng

 

d. Chất lượng toàn diện

 

 e. Quản lý chất lượng toàn diện

 

3.      Vai trò bộ phận quản lý chất lượng

 

·        Nối kết

 

·        Quản lý

 

·        Kiểm tra

 

·        Lưu chuyển thông tin

 

4.      Tiêu chuẩn của người làm công tác quản lý chất lượng

       

5.   Lịch sử  ngành quản lý chất lượng

 

Bài 3: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MAY MẶC (10tiết)

 

I. Tầm quan trọng của công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm

 

II. Ưng dụng toán học trong công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm

                       

1.      Giá trị trung bình

 

2.      Khoảng biến thiên

 

3.      Độ lệch chuẩn

 

4.      Phân bố dữ liệu

 

5.      Chọn mẫu

 

6.      Xác suất

 

7.      Mức chất lượng chấp nhận được ( AQL)

 

8.      Các giới hạn kiểm soát

 

III. Một số thuật ngữ, định nghĩa thường dùng trong kiểm tra chất lượng sản phẩm

 

IV. Bài tập

 

Bài 4: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MAY MẶC (10t)

 

I. Giới thiệu các tiêu chuẩn chất lượng

 

1.      Tiêu chuẩn Mỹ

 

2.      Tiêu chuẩn Pháp

 

3.      Tiêu chuẩn Việt Nam

 

II. Cơ sở tiêu chuẩn chất lượng quần áo của viện Dệt May Pháp

 

1.      Những tiêu chuẩn cơ bản

 

2.      Tiêu chuẩn quần tây

 

3.      Tiêu chuẩn áo sơmi

 

4.      Tiêu chuẩn Quần Tây

 

 

III. Các quy trình kiểm tra chất lượng

 

1.      Quy trình kiểm tra áo sơ mi

 

2.      Quy trình kiểm tra áo jaket

 

3.      Quy trình kiểm tra quần

 

Bài 5 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG QUA CÁC CÔNG ĐOẠN MAY (10 tiết)

 

I. Kiểm tra thiết kế

 

II. Kiểm tra máy móc

 

III.  Kiểm tra nguyên  liệu

1.      Các yêu cầu trước khi tiến hành kiểm tra vải

 

·        Các yêu cầu đối với nhân viên kiểm tra vải

 

·        Dụng cụ kiểm tra

 

·        Thông tin cần có

 

2.      Các lỗi thường gặp khi kiểm tra

 

3.      Quy trình kiểm tra

 

4.      Cách tính điểm

 

·        Hệ thống 4 điểm

 

·        Hệ thống 10 điểm

 

                              5. Các lỗi không chấp nhận

 

6. Biên bản kiểm tra

 

IV. Kiểm tra phụ liệu bao bì

 

1.      Các loại phụ liệu

 

2.       Bao bì

 

      3.    Biên bản kiểm tra

 

V. Kiểm soát chất lượng cắt

1.       Trách nhiệm của nhân viên cắt

 

2.       Thủ tục kiểm tra cắt

 

     3.    Lấy mẫu ngẫu nhiên

 

     4. Các công đoạn trong việc kiểm soát cắt

 

·        Kiểm tra trải vải

 

·        Kiểm tra cắt vải

 

·        Kiểm tra đánh số

 

·        Kiểm tra ép keo

 

VI. Kiểm tra trong chuyền may

 

1. Kiểm tra thông số

 

2. Kiểm tra lỗi vệ sinh ngoại quan

 

3. Kiểm tra lỗi kỹ thuật may

 

4. Kiểm tra chất lượng lớp lót

 

5. Kiểm tra cổ, lưng

 

V. Kiểm tra thành phẩm sau ủi

 

VII. Kiểm tra và đánh giá cuối cùng

 

1. Các công cụ cần thiết cho việc đánh giá cuối cùng

 

2. Xác định cỡ lô kiểm tra

 

3. Trách nhiệm của người kiểm tra, đánh giá

 

4. Thủ tục kiểm tra, đánh giá

 

 

Bài 6. MỘT SỐ CÔNG CỤ THỐNG KÊ ĐƠN GIẢN ĐỂ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG  (4tiết)

 

1. Phương pháp tấn công não

 

2. Phiếu kiểm tra

 

3. Biểu đồ Pareto

 

 

4. Biểu đồ nhân quả

 

5. Bài tập

 

B ài 7: S Ơ L ƯỢC VỀ H Ệ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO9000 (1 tiết)

 

1. Iso l à g ì?

 

2. Các nguyên lý xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng

 

 

 

 • Xơ sợi
 • Kỹ thuật may I
 • Thiết kế sản phẩm I
 • Thiết kế sản phẩm II
 • Thiết kế sản phẩm III
 • Nâng cao chất lượng sản phẩm dệt

 •  Xem điểm thi