Lịch thi

Kỳ thi toeic nội bộ (thời gian: 09/9/2018)
THÔNG BÁO KỲ THI TOEIC NỘI BỘ 25/03/2018 - THVP NỘI BỘ 01/04/2018
THÔNG BÁO KỲ THI TIN HỌC VĂN PHÒNG NỘI BỘ 17/9/2017
THÔNG BÁO KỲ THI TOEIC NỘI BỘ 24/9/2017
THÔNG BÁO THI TIN HỌC VĂN PHÒNG NỘI BỘ 17/9/2017
THÔNG BÁO KÌ THI TOEIC NỘI BỘ NGÀY 11/09/2016
DANH SÁCH THI TIN HỌC A NGÀY 21/08/2016
Thông báo thi Tin học A Chủ nhật ngày 21/08/2016
Thông báo dời kì thi Tin học quốc gia A, B sang ngày 03/07/2016
Thông báo thi tin học quốc gia trình độ A,B ngày 19/06/2016
Danh sách thí sinh thi TOEIC nội bộ ngày 05/06/2016
THÔNG BÁO THI TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A,B KỲ THI NGÀY 29/05/2016