Sinh viên Đánh giá môn học

Đánh giá môn học

Đánh giá môn học HK2 năm học 2017-2018

Sinh viên bấm vào tên lớp mình để đến đường link phiếu đánh giá môn học.
 
I/ KHOA CN MAY-GIÀY
II/ KHOA QUẢN TRỊ

KHÓA 12

1.K12QT       

2.K12 KT

3. K12NHKS

KHÓA 13

1. K13QT

2.K13KT

3.K13NHKS
III/ KHOA NGOẠI NGỮ
 
IV/ KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

NGÀNH XÂY DỰNG

1. K12XD

 

2. K13XD

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. K12CNTT

2. K13CNTT
 
 

 

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 27
Tổng truy cập: 8945659